31 Företag & 1000 Anställda

Senaste aktiviteter

I samarbete med våra skolor har medlemsföretagen tagit emot studiebesök, berättat om sina verksamheter, vilka olika yrkesroller som finns och vilken kompetens som krävs. Samarbete med Vuxenutbildningen i syfte att starta utbildningar efter näringslivets behov. De kommer att köra igång en basutbildning under hösten 2020 och vi har gemensamt deltagit på en näringslivsfrukost för att kommunicera om vårt samarbete. Närvarat vid 4 näringslivsfrukostar under året för att sprida information om vår verksamhet. I maj 2019 arrangerade kommunen och näringslivsorganisationerna en gemensam Näringslivsgala. En film om Industriföreningen har lanserats för att kommunicera att det finns fina karriärmöjligheter hos våra medlemsföretag.

Hamnvy
Hamnvy

Deltagit i Näringslivsrådet hos kommunen. Medverkat vid träff med representanter från kommunen för att diskutera hur kommunen och företagen kan samarbeta på bästa sätt. Samarbetat med Kristinebergsskolan & Karlbergsgymnasiet genom ett gemensamt projekt ”Tjejer-hjärta-teknik”. Klara Öman och Elin Lokrantz, som båda tog studenten 2019 i Trollhättan, presenterade sin ”breda bild” av teknik inför tjejer och killar i klass 9 med målsättningen att skapa ökat intresse för teknik i alla dess former. Samtliga elever genomförde en övning bestående i att analysera all teknik bakom samt att bygga en modell av ett Attefallshus och på det viset öka intresset för teknik inför val till gymnasiet. Intresset för teknik ökade med 57%. Under dagen genomförde även alla 9:e klassare 2 studiebesök hos medlemsföretag.

Medverkan på Öppet hus på Karlberg och medverkan på programråd på Karlberg samt verksamhetsråd med Vuxenutbildningen i syfte att fördjupa samarbetet med skolan. Medverkan på möte kring arbetsmarknadskunskap som drivs av Handelskammaren. Våra medlemmar har även deltagit på lektioner för att möta elever. Medlemmar har deltagit vid föreningen eDITs (ett Dalsland I Tillväxt) arrangemang ”Dalsland kommer på besök” samt ”Dalsland bjuder på frukost på Junibacken” i Stockholm, samt ”Dalsland bjuder på frukost i Dalsland”

Hamnen

Om oss

Vår verksamhet

Verksamheten startade redan 1963 under namnet Åmåls Fabriksförening och har sedan dess arbetat för att bedriva gemensamma utvecklingsinsatser med syfte att bevaka och främja det industriella näringslivet i regionen.

Vision

Föreningen verkar för medlemmarnas gemensamma intressen vilket bl a innebär att:

  • Driva frågor mot lokala och regionala myndigheter/organisationer.

  • Driva frågor kring kompetensförsörjning och samordningsvinster.

  • Agera kontakt- och remissorgan. Främja samarbete mellan företagen.

  • Kontakta oss ->

Styrelsen

Ledarmöter

Lars Gustavsson (Azelio AB), Ordförande

Thomas Nilsson (Hexpol TPE AB), Vice Ordförande

Christina Hallin (SEM), Ledamot

Johan Nelson (F&N Mekanik), Ledamot

Per Nordin (Primomix), Ledamot

Kjell Fagerström (AH-Production), Ledamot

Håkan Thelander (Afry), Ledamot

Marcus Martinsson (Rexcell), Ledamot

Medlemmar

Afry

AH-Production

Bygg

Azelio AB

Teknologi

Calderys Nordic AB

Industri

Dalslands Sparbank

Finans

Eltjänst AB Åmål

El/Teknik

EMS Vac Parts AB

Centaldamsugare

Euromaint Rail AB

Tåg/Järnväg

F&N Mekanik

Mekanik

Handelsbanken

Bank/Finans

Hexpol TPE AB

Industri/Kemi

Hoerbiger Control Systems AB

Styrning av förbränningsmotore

Håkanssons Sågblad AB

Industri/Såg

Industrisupport i Åmål AB

Industri

Janfire

Industri/Värme

KM Lack AB

Lackering

LBC Värm-Dal AB

Transporter,Anläggning

Nya Stålia Hall

Bygg/Stålkonstruktion

Oso Manufacturing

Mekanisk tillverkning

Primomix

Konsulttjänster

Reac AB

Hissar/Liftar

SEB

Bank/Finans

SEM

Industri, Automotive

Spicer Nordiska Kardan AB

Fordon

Stena Recycling AB

Återvinning

Swedbank

Bank/Finans

Transformator-Teknik i Åmål AB

Industri

  • Email:

  • Telefon: 532607800

  • Adress: Forsbrogatan 6, 662 32

Åmåls Kranar HB

Kranar

Åmåls Stålkonstruktioner AB

Stålkonstruktioner, svets & sm

Kontakt

Kontakta oss

  • Om ni har frågor eller behöver komma i kontakt med industriföreningen är ni välkommna att skicka ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

  • Kontakta oss via info@amalsindustriforening.se