31 företag & 1000 anställda

Aktiviteter senaste året

  • I samarbete med våra skolor har medlemsföretagen tagit emot studiebesök, berättat om sina verksamheter, vilka olika yrkesroller som finns och vilken kompetens som krävs. Coronapandemin har dock tidigt på året satt stopp för det mesta av pågående samverkan. Visst utbyte har skett via digitala kanaler.
  • Samarbete har fortsatt med Vuxenutbildningen kring deras planerade utbildningar efter näringslivets behov. Vi har närvarat vid 4 näringslivsfrukostar under året för att sprida information om vår verksamhet. Den sista för året sändes digitalt som ett samtal mellan Kristoffer Ljung och representanter för de tre näringslivsföreningarna. Deltagit i Näringslivsrådet hos kommunen. Medverkat vid träff med representanter från kommunen för att diskutera hur kommunen och företagen kan samarbeta på bästa sätt.
  • Vi arrangerade i januari 2020 tillsammans med med Kristinebergsskolan & Karlbergsgymnasiet det gemensamma projektet ”Tjejer hjärta teknik”. Klara Öman och Elin Lokrantz, som båda tog studenten 2019 i Trollhättan, presenterade sin ”breda bild” av teknik inför tjejer och killar i klass 9 med målsättningen att skapa ökat intresse för teknik i alla dess former. Samtliga elever genomförde en övning bestående i att analysera all teknik bakom samt att bygga en modell av ett Attefallshus och på det viset öka intresset för teknik inför val till gymnasiet. Intresset för teknik ökade med 57%.
  • Under dagen genomförde även alla 9:e klassare 2 studiebesök hos ÅIF medlemsföretag. Uppföljningen efter insatsen genomfördes med representanter från skolorna och medlemsföretagen. Målet var en fortsatt och utökad satsning på att öka intresset för teknik. Pga pandemin avstannade dock arbetet under våren. Medverkat på programråd på Karlberg samt verksamhetsråd med Vuxenutbildningen i syfte att fördjupa samarbetet med skolan. Medverkat på möte kring arbetsmarknadskunskap som drivs av Handelskammaren. Våra medlemmar har även deltagit på lektioner för att möta elever.

Om oss

Vår verksamhet

Verksamheten startade redan 1963 under namnet Åmåls Fabriksförening och har sedan dess arbetat för att bedriva gemensamma utvecklingsinsatser med syfte att bevaka och främja det industriella näringslivet i regionen.

Vision

Föreningen verkar för medlemmarnas gemensamma intressen vilket bl a innebär att:

  • Driva frågor mot lokala och regionala myndigheter/organisationer.
  • Driva frågor kring kompetensförsörjning och samordningsvinster.
  • Agera kontakt- och remissorgan.
  • Främja samarbete mellan företagen.
Kontakta oss →

Se filmen om några av våra medlemsföretag

Styrelsen

Ledamöter

Lars Gustavsson (Azelio AB), Ordförande

Emma Norén (Spicer Nordiska Kardan AB), Ledamot

Tom Gustavsson (SEM), Ledamot

Johan Nelson (F&N Mekanik), Ledamot

Thomas Nilsson (Hexpol TPE AB), Ledamot

Per Nordin (Primomix), Ledamot

Kjell Fagerström (AH-Production), Ledamot

Håkan Thelander (Afry), Ledamot

Daniel Johansson (Oso Manufacturing), Ledamot

styrelse

Medlemmar

Afry

Strandgatan 5

Åmål Sverige

SE 662-31

Email: info@afconsult.com
Telefon: +46105050000
Web:

AH-Production

Bygg

Industrigatan 12

Åmål

662 34

Email: goran.magnusson@ah-produkter.se
Telefon: 0532-12260
Web:

Azelio AB

Teknologi

Forsbrogatan 5

Åmål

662 34

Email: lars.gustavsson@azelio.com
Telefon: 0532-10020
Web:

Calderys Nordic AB

Industri

Forshammarsgatan 2

Åmål

662 32

Email: jonas.norman@calderys.se
Telefon: 0532-768600
Web:

Dalslands Sparbank

Finans

Köpmantorget 1

Mellerud

464 21

Email: info@dalsbank.se
Telefon: 0532-71296
Web:

Eltjänst AB Åmål

El/Teknik

Södra Ågatan 5

Åmål

662 31

Email: lars@eltjanst-aeg.se
Telefon: 0532-17800
Web:

EMS Vac Parts AB

Centaldamsugare

Drottning Kristinas väg 1

Åmål

662 30

Email: stefan.schullstrom@emsvacparts.com
Telefon: 53213500
Web:

Euromaint Rail AB

Tåg/Järnväg

Västra Bangatan 2

Åmål

662 34

Email: erik.bergqvist@euromaint.com
Telefon: 08-51515000
Web:

F&N Mekanik

Mekanik

Industrivägen 16

Åmål

Email: johan.nelson@fnmekanik.se
Telefon: 072-232 59 22
Web:

Handelsbanken

Bank/Finans

Kungsgatan 24

Åmål

662 23

Email: mask13@handelsbanken.se
Telefon: 0532-24750
Web:

Hexpol TPE AB

Industri/Kemi

Gamla Örnäsgatan 15

Åmål

662 34

Email: info.se@hexpolTPE.com
Telefon: 0532-607500
Web: https://www.hexpoltpe.com/en/hexpol-tpe-sweden.htm

Hoerbiger Control Systems AB

Styrning av förbränningsmotore

Förrådsgatan 5

Åmål

662 34

Email: anders.goeras@hoerbiger.com
Telefon: 0730-346120
Web:

Håkanssons Sågblad AB

Industri/Såg

Forsbrogatan 7

Åmål

662 23

Email: gunnar.axelsson@hakansaw.com
Telefon: 0705-541011
Web:

Industrisupport i Åmål AB

Industri

Strömsbergsgatan 4

Åmål

662 34

Email: janne@isabamal.se
Telefon: 070-2338898
Web:

Janfire

Industri/Värme

Slättertorpsgatan 3

Åmål

662 34

Email: goran.magnusson@janfire.com
Telefon: 0532-71659
Web:

KM Lack AB

Lackering

Industrigatan 16

Åmål

662 34

Email: kmlack@telia.com
Telefon: 0532-71055
Web:

LBC Värm-Dal AB

Transporter,Anläggning

Strömsbergsgatan 21

Åmål

662 23

Email: ulf@vermdal.se
Telefon: 0532-62863
Web:

Nya Stålia Hall

Bygg/Stålkonstruktion

Industrigatan 16

Åmål

662 34

Email: linus@staliahall.se
Telefon: 0532-607440
Web:

Oso Manufacturing

Mekanisk tillverkning

Forsbrogatan 10

Åmål

662 34

Email: info@osomanufacturing.com
Telefon: 0705-931143
Web:

Primomix

Konsulttjänster

Email: per@primomix.se
Telefon: 0706640875
Web:

Reac AB

Hissar/Liftar

Forsbrogatan 4

Åmål

662 34

Email: info@reac.se
Telefon: 0532-785000
Web:

SEB

Bank/Finans

Kungsgatan 16

Åmål

662 31

Email: anders.mellberg@seb.se
Telefon: 0532-784170
Web:

SEM

Industri, Automotive

Magnetgatan 1

Åmål

662 34

Email: tom.gustavsson@sem.se
Telefon: 0703-308464
Web: http://www.sem.se

Spicer Nordiska Kardan AB

Fordon

Industrigatan 19

Åmål

662 34

Email: robert.boffey@dana.com
Telefon: 0532-17700
Web:

Stena Recycling AB

Återvinning

Industrigatan 18

Åmål

662 34

Email: mattias.pihlgren@stenarecycling.se
Telefon: 104455100
Web:

Swedbank

Bank/Finans

Torggatan 10 A

Åmål

662 31

Email: nina.backstrom@swedbank.se
Telefon: 0532-61200
Web:

Transformator-Teknik i Åmål AB

Industri

Forsbrogatan 6

Åmål

662 32

Email:
Telefon: 532607800
Web:

Åmåls Kranar HB

Kranar

Mor Annas väg 5

Åmål

662 32

Email: amalskranar@telia.com
Telefon: 0532-12350
Web:

Åmåls Stålkonstruktioner AB

Stålkonstruktioner, svets & sm

Forsbrogatan 1

Åmål

662 34

Email: christer@asab.nu
Telefon: 0703-555330
Web:

Kontakta oss

Kontakta oss via info@amalsindustriforening.se